Personel

lek. wet. Katarzyna Zyzman Specjalista Chorób Psów i Kotów. Studia na Wydziale Weterynaryjnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Praca w Całodobowej Klinice Weterynaryjnej Vetka w Warszawie

lek. wet. Jacek Zyzman Specjalista Chirurgii Zwierząt Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Praca w Całodobowej Klinice Weterynaryjnej Elwet w Warszawie

Strona główna